POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES


1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.nets.com.pl z siedzibą pod adresem Białystok, Plażowa 35.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Dojazd | Zamknij

Nasz adres:

15-502 Białystok

Plażowa 35

Kontakt | Zamknij

Nasz adres:

15-502 Białystok

Plażowa 35

tel. 502 234 568, 506 258 054

(85) 6623107, (85) 6544682

Dział handlowy

wew. 201 handel@nets.com.pl

Serwis

wew. 202 serwis@nets.com.pl

Nowa kasa - POSNET NEO EU

Szanowni Państwo, Informujemy o wprowadzeniu do oferty Posnet kasy Neo z nowym oprogramowaniem (wersja 1.03). Nowe urządzenie - kasa Posnet Neo EU - dostępne jest już w sieci sprzedaży Posnet. Do nowych funkcji kasy należą: Możliwość zmiany waluty ewidencyjnej, w której będzie pracował moduł fiskalny (gotowa na Euro) Ułatwiona zmiana stawek VAT (zgodnie z wcześniej zaprogramowaną datą).

Więcej...

Wagi Bizerba w naszej ofercie.

Bizerba SC II 800 Wolnostojąca waga do obsługi i szybkiej obsługi. Drukarka, klawiatura i wyświetlacz "orange" wyniesiony poza strefę ważenia. Drukarka etykiet, bonów i etykiet linerless bez papieru nośnego. Pamięć danych 32 MB na karcie SD.

Więcej...

Przekazanie serwisu
2012-05-11 09:28:00

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące sposobu przekazania serwisu urządzania fiskalnego.

 

 

  1. Właściciel kasy rejestrującej ma prawo zrezygnować z usług dotychczasowego serwisu na podstawie wytycznych Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008r w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
  2. Właściciel kasy rejestrującej z wybraną przez niego firmą wypełniają Wniosek Przekazania Zobowiązań Serwisowych - do pobrania tutaj.
  3. Właściciel kasy rejestrującej w formie pisemnej zawiadamia dotychczasowy serwis o rezygnacji z jego usług wraz z uzasadnieniem (np.: przesyłając kopię wniosku).
  4. Podatnik bądź firma przejmująca serwis przesyła oryginał wniosku do Posnet Polska S.A., celem rozpatrzenia zasadności zmiany serwisu.
  5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i potwierdzeniu przez podatnika możliwości wystawienia faktury VAT bez podpisu, Posnet Polska S.A. wystawia fakturę Pro-forma na opłatę manipulacyjną. Jeżeli opłatę manipulacyjną ma przejąć serwis przejmujący, należy dopisać tę informację na wniosku.
Decyzja zostanie wydana w momencie:
  • wniesienia opłaty przez użytkownika (bądź serwis przejmujący) na konto Posnet Polska S.A. i przesłaniu dowodu wpłaty .
UWAGA!
Opłatę manipulacyjną należy uiścić na podstawie faktury Pro-forma, którą firma Posnet Polska S.A. wysyła do właściciela kasy po rozpatrzeniu wniosku. W przypadku przejęcia opłaty przez serwis przejmujący firma Posnet Polska S.A. wystawia fakturę za pobraniem, gdzie opłatę pobiera Poczta Polska (doręczona zostaje decyzja wraz z fakturą).
Prosimy wcześniej (tzn. przed powyższą procedurą) nie wpłacać pieniędzy na konto Posnet Polska S.A. Wnioskujący muszą podać numer rachunku bankowego (np.: na przekazie lub wniosku), na który będzie możliwy ewentualny zwrot uiszczonej wcześniej opaty manipulacyjnej. Na przelewie proszę umieścić informację o numerze fabrycznym i unikatowym urządzenia, którego wniosek dotyczył, bądź numer faktury Pro-forma na podstawie, której podmiot dokonał wpłaty. Ułatwi to identyfikację dokonanych przelewów.
  1. Firma przejmująca serwis po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji na przejęcie zobowiązań serwisowych, dokonuje w ciągu 14 dni wszelkich formalności związanych z przejęciem serwisu. Nie dopełnienie ich może spowodować cofnięcie wydanej decyzji.
  2. Firmie przejmującej serwis, urządzenia pozostającego na gwarancji przysługuje prawo obciążenia firmy przekazującej serwis kosztami przejęcia zobowiązań gwarancyjnych, w zakresie ustalonym przez Posnet.

 

UWAGA!

Posnet Polska S.A. nie wypłaca już raz przekazanego upustu serwisowego.

Posnet Polska S.A zastrzega sobie prawo zmiany firmy przejmującej zobowiązanie serwisowe.

 
Warunki wydania decyzji.
Firma wskazana przez użytkownika do przejęcia serwisu musi:
• być stroną umowy dealerskiej z Posnet Polska S.A. i w sposób należyty wypełniać jej postanowienia w zakresie sprawowania obsługi serwisowej kas rejestrujących Posnet,
• posiadać przeszkolonych dwóch pracowników z aktualnymi, nadanymi przez Posnet Polska S.A. uprawnieniami do sprawowania serwisu kas rejestrujących Posnet,
• posiadać uregulowane płatności w stosunku do firmy Posnet oraz Przedstawiciela Regionalnego,
• aktywnie handlować produktami Posnet.
 
Podatnik powinien:
• mieć uregulowane zobowiązania wobec dotychczasowego serwisu (dotyczy usług serwisowych związanych z kasą rejestrującą wskazaną we wniosku).
• poinformować dotychczasowy serwis o decyzji jego zmiany
• podać we wniosku uzasadnienie dla postulatu zmiany podmiotu wykonującego serwis kas objętych
wnioskiem,
• podpisać oświadczenie o możliwości wystawienia faktury VAT bez podpisu (na wniosku),
• podać prawidłowe dane do wystawienia faktury i adres korespondencyjny.
 
Przejęcie zobowiązań gwarancyjnych
Koszty przejęcia zobowiązań gwarancyjnych ustala się w następujący sposób:
((12- n)/12) x (0,08 x cena detaliczna urządzenia*)
n – jest liczbą miesięcy jaka upłynęła od daty sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu (liczymy
każdy skończony miesiąc), wskazanej w karcie gwarancyjnej.